Anal fissür (anal yırtık)

Anal fissür makat kenarında oluşan yırtık veya yarıktır. En sık 6-24 aylık çocuklarda görülür. Belenme değişiklikleri ile birlikte daha katı ve şekilli dışkı yapmaya başlayan çocuklarda kabızlık gelişmesi sonucu görülür. Sert dışkının anüsten (makattan) geçişi sırasında burada uzunlamasına bir yırtık ve ağrı oluşturur. Bu yaş gurubunda anal fissür en sık parlak kırmızı kanama nedenidir.

Yakınmalar ve bulgular

Erken bulgular: Dışkı üzerinde veya tuvalet kâğıdında çizgi şeklinde kanama görülmesi, dışkılama sırasında ağrı ağlama ve huzursuzluk, kabızlık

Geç bulgular: Dışkılama sırasında ağrı duyma korkusu nedeniyle gaita yapmama, kabızlığın artması, kronik enflamasyon nedeniyle cilt sarkıntılarının oluşması

Genellikle hastanın öyküsü ve muayene dışında ek tetkike gerek yoktur. Tanı muayene ile konur.

Yırtık çoğunlukla arka kısımdadır. Nadiren anal fissür başka hastalıklara eşlik edebilir. Ek bulgular varsa tanı için gerekli laboratuvar ve radyolojik testler yapılır.

Tedavi nasıl yapılır?

Makattaki yaranın bakımı gereklidir. Ilık oturma banyoları yarayı temizler ve makat çevresindeki kasların rahatlamasını yumuşamasını sağlar.

Gaita yumuşatıcılar ile kabızlık önlenmelidir.

Sert gaita oluşumunu engellemek için lifden zengin gıdalar sebze ve meyveler yararlı olur.

Makattaki ağrıyı azaltmak için ağrı kesici pomadlar kullanılır.

Uzun dönemde sonuçlar kabızlığın düzelmesine bağlıdır. Derin yırtıklardan sonra makatta cilt çıkıntıları oluşabilir. Kabızlık ve ağrı geçtiği zaman anal fissür düzelir.


Genel Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
Randevu: 0850 250 8 250

cocuk cerrahisi randevu